PRZYKŁADY PRAC: PROTEZY NA  IMPLANTACH

W przypadku braku wszystkich zębów w żuchwie istnieje możliwość uzupełnienia braku poprzez wykonanie protezy mocowanej do tylko dwóch implantów poprzez belkę ze specjalnymi zatrzaskami. Takie uzupełnienie jest stabilne w jamie ustnej a zarazem istnieje możliwość wyjęcia protezy do codziennych zabiegów higienicznych co jest szczególnie ważne u pacjentów w podeszłym wieku i  osób z paradontozą.

Proteza całkowita mocowana do implantów przez belkę

Najprostrzym rozwiązaniem protetycznym wśród protez całkowitych opartych na iplantach jest proteza na lokatorach.

W jamie ustnej do implantów przykręca się specjalne zatrzaski, których odpowiedniki są umieszczone w protezie. Zatrzaski pozycjonują protezę w jamie ustnej.Rązwiązanie jest jednak mniej stabilne od protezy zakotwiczonej do belki.

Proteza całkowita dolna na lokatorach

W tym przypadku wykonaliśmy protezę opartą na belce I trzech implantach. Im wieksza ilość implantów do których montowana jest proteza tym lepsze utrzymanie I stabilizacja protezy w jamie ustnej I barzdiej przewidywalny wynik leczenia.

Proteza całkowita mocowana do trzech implantów przez belkę

U pacjenta z powodu znacznego zaniku kości wykonano zabieg modelowania wyrostka zębodołowego wraz z rozległą augumentacją kości. Następnie po przyjęciu się implantów i regeneracji kości wyrostka zębodołowego wykonaliśmy protezę opartą na czterech implantach połączonych belką

Proteza całkowita mocowana do  czterech implantów przez belke