Prosta sytuacja kliniczna, odbudowa pojedynczego braku zębowego w postaci braku jedynki, wymagająca jednak bardzo dużej precyzji w trakcie implantacji i zarządzania tkankami dziąsła  oraz świetnej współpracy z technikiem dentystycznym by uzyskać najbardziej zbliżony do natury efekt.


Na zdjęciach widoczny kolejno: brak zębowy, uzupełniony brak implantem, RTG, zdjęcie łącznika, praca protetyczna na modelu.

PRZYKŁADY PRAC: IMPLANTY/ KORONY NA  IMPLANTACH

Korona pojedyncza na implancie przedni siekacz

Uzupełnienie pojedynczego braku zębowego implantem z koroną ceramiczną na podbudowie metalowej

Korona pojedyncza na implancie ząb przedtrzonowy

Uzupełnienie zęba trzonowego implantem z koroną ceramiczną na podbudowie metalowej.

Praca przykręcana do łącznika przez otwór dostępowy w górnej częsci korony.

Korona pojedyncza na implancie ząb trzonowy

Niekiedy zanik kości wyrostka uniemożliwia w prosty sposób wszczepienie implantu zębowego.W takich przypadkach konieczne jest uzupełnienie kości preparatem kościozastępczym lub nawet w postaci przszczepu kości.


W pokazanym powyżej przypadku zastosowaliśmy przeszczep blokowy kości z bródki a następnie odbudowę obu zębów siecznych na pojedynczym implancie. Znaczny zanik kości w rejonie utraty zębów u pacjenta spowodowany był żadką wadą wrodzoną: brakiem zawiązków  stałych siekaczy dolnych.

Korona podwójna na implancie z przszczepem bloku kostnego

U pacjenta uzupełniliśmy zęby przedtrzonowe i trzonowe dolne w postaci koron na implantach. Ze względu na warunki zgryzowe   po jednej stronie wykonaliśmy prace przykręcane a na drugiej przyklejane do łączników na implantach.

Uzupełnienie przedtrzonowców i trzonowców dolnych

Ze względu na brak możliwośći wykonania mostów w odcinku przednim zęby uzupełniliśmy mostem na implantach a braki zębów przedtrzonowych mostami cyrkonowymi. Odbudowując braki zębowe wykonaliśmy również przbudowę zgryzu pacjenta.

Uzupełnienie zębów przednich implantami i bocznych mostami cyrokonowimi

Pacjent utracił zęby w wyniku paradontozy. Celem uzupełnienia braków zaimplantowaliśmy  2 implanty i następnie wykonaliśmy most cyrkonowy oparty na dwóch implantach a uzupełniający cztery dolne siekacze.

Ze wzgledu na znaczny zanik kości uzupełnione zęby są dłuższe w rejonie przydziąsłowym nie jest to jednak dostrzegalne w czasie uśmiechu.

Uzupełnie dolnych zębów siecznych w postaci mostu opartego na dwóch implantach