Czym charakteryzuje się leczenie endodontyczne w naszym gabinecie?


1. Leczenie kanałowe prowdzimy pod mikroskopem, który umożmoliwia :

- lepszą diagnostykę

- bardziej precyzyjne i skuteczne leczenie

- odnajdywanie ujść kanałów dodatkowych lub zobliterowanych

- leczenie powikłań zabiegów endodontycznych takich jak np.

 * usuwanie złamanych narzędzi kanałowych

 * zamykanie perforacji

2. Podczas leczenia stosujemy koferdam. Zabezpiecza on leczony ząb od środowiska jamy ustnej i umożliwia stosowanie silnych środków odkażających kanały korzeniowe.


3. Kanały korzeniowe oczyszczamy z  zakażonej zębiny zarówno metodami tradycyjnymi jak i nowoczesnymi – mechanicznie przy użyciu silników endodontycznych.


4. Aby precyzyjnie ocenić długość kanału korzeniowego leczenie przeprowadzamy pod stałą kontrolą endometru a przed i po leczeniu wykonujemy zdjęcia rentgenowskie aby ocenić prawidłowość  leczenia.


5. Kanały korzeniowe wypełniamy metodą kondensacji bocznej gutaperki oraz najnowszą metodą trójwymiarowego wypełniania kanału rozgrzaną gutaperką za pomocą systemu META BIOMED E&Q MASTER.

Czym charakteryzuje się leczenie endodontyczne w naszym gabinecie?

Pacjenci czasem pytają na czym dokładnie polega leczenie kanałowe i dlaczego jest ono konieczne?Leczenie kanałowe (endodontyczne) to metoda leczenia nieodwracalnych zapaleń miazgi zęba. Polega na usunięciu chorobowo zmienionej miazgi z komory i kanałów zęba oraz wypełnieniu odpowiednim materiałem, najczęściej gutaperką.

Miazga zęba zostaje w znieczuleniu usunięta z kanałów, które następnie zostają zdezynfekowane i wypełnione gutaperką. Całe leczenie powinno odbywać się w powiększeniu (pod mikroskopem operacyjnym) i pod kontrolą radiologiczną.


Prawidłowo wyleczony ząb pozostaje w jamie ustnej bardzo długo i nie daje żadnych objawów niepożądanych. Ząb nawet z dużymi zmianami okołowierzchołkowymi ma zazwyczaj korzystne rokowanie. Warunkiem sukcesu w jego leczeniu jest zachowanie sterylności w trakcie opracowywania kanałów (tu niezbędny jest koferdam izolujący leczony ząb od środowiska jamy ustnej), obfite płukanie środkami dezynfekcyjnymi, opracowanie kanałów przy użyciu narzędzi ręcznych i maszynowych z dokładnym pomiarem ich długości endometrem, a następnie szczelne wypełnienie sealerem z gutaperką. Efekt leczenia w postaci cofających się zmian pod zębem widać już po pół roku od zakończenia leczenia na zdjęciu rtg.


Przebieg leczenia kanałowego


Fazy leczenia kanałowego


W zależności od rozpoznania lekarz wybiera odpowiednią metodę leczenia kanałowego. Jednak w dużym uproszczeniu, dla ogólnego zrozumienia aspektu leczenia kanałowego, przebieg leczenia wygląda następująco:


1. Otwarcie komory zęba i usunięcie martwej lub żywej miazgi (żywą usuwa się w znieczuleniu miejscowym).


2. Opracowanie kanału lub kanałów korzeniowych przy użyciu narzędzi kanałowych z obfitym płukaniem kanałów. W trakcie opracowywania kanałów korzeniowych następuje całkowite usunięcie miazgi kanałowej z kanału korzeniowego oraz toksyn bakteryjnych z kanalików zębinowych, dzięki czemu poszerzony kanał staje się odpowiednio przygotowany do wypełnienia. Do przepłukiwania kanałów stosowany jest m.in. podchloryn sodu czy chlorheksydyna.


3. Osuszenie kanałów.


4.Wypełnienie kanałów materiałami biozgodnymi. Czynność ta ma na celu szczelne zamknięcie światła kanału na całej długości do otworu fizjologicznego, aby uniemożliwić przenikanie bakterii z jamy zęba do tkanek okołowierzchołkowych. Wypełnianie kanałów korzeniowych wymaga zastosowania różnych materiałów i technik. Materiały wypełniające możemy podzielić na stosowane czasowo i stosowane na stałe do ostatecznego wypełnienia. Najpopularniejszym materiałem do wypełniania kanałów korzeniowych na stałe jest gutaperka, która stosowana od blisko 100 lat, mimo wielu nowych materiałów, jest najlepszym wypełniaczem kanałów, który daje doskonałe efekty lecznicze.


4. Wypełnienie zęba.

Najczęściej prawidłowo przeleczony ząb kanałowo wypełnia się materiałem kompozytowym. W przypadku małej ilości tkanek zęba po leczeniu ząb może wymagać odbudowy protetycznej w formie wkładu koronowo – korzeniowego i korony.Tekst udostępniany na licencji Creative Commons – link do orginału leczenie kanałowe