W roku 2005 rozpoczął studia na wydziale lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uzyskując najwyższy wynik w czasie rekrutacji.


Od 2007r  ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce uzyskał możliwość realizacji Indywidualnego Toku Studiów przy Zakładzie Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Ogólnej UM w Łodzi. W czasie studiów prowadził badania naukowe z zakresu stomatologii zachowawczej i protetyki stomatologicznej.


Ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi w roku 2010, uzyskując dyplom lekarza dentysty z wyróżnieniem, z oceną bardzo dobrą.

Otrzymał Nagrodę Rektora za wyniki w nauce w 2010r.


Lekarz dentysta Bartosz Kostrzewa rozwija swoje wiedzę i umiejętności  w każdej dziedzinie stomatologii uczestnicząc w wielu kursach, warsztatach i konferencjach stomatologicznych. Szczególnie swoje zainteresowania rozwija w kierunku implantologii i protetyki stomatologicznej oraz stomatologii estetycznej. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu stomatologii zachowawczej i protetyki. W NZOZ Mikrodent zajmuje się implantologią, protetyką stomatologiczną oraz trudnymi przypadkami leczenia kanałowego. Zabiegi stomatologiczne wykonuje w mikroskopie zabiegowym.


Bartosz Kostrzewa jest członkiem towarzystw implantologicznych:


PSI - Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

DGOI - Deutsche Gesellshaft fur Orale Implantologie

ICOI - International Congress of Oral Implantologist


Ukończył Curriculum Implantologiczne PSI zdając z bardzo dobrym rezultatem egzaminy praktyczne i teoretyczne Polskiego Towarzystwa Implantologicznego. Tego samego roku otrzymał licencję Praktyka Implantologiczna PSI.


Lekarz dentysta Bartosz Kostrzewa

Up (parent)